Sökordsanalys

Sökordsanalys

Sökordsanalys

En sökordsanalys innebär en fördjupning i den digitala sökningen, där vi i första hand analyserar Googles data över sökbetenden. Analysen är baserad på intervjun och geografisk segmentering. Resultatet som vi får fram är en djupare förståelse för vad era kunder söker efter, för att hitta era tjänster samt konkreta förslag på effektiva sökord att optimera sidan mot.

Ett reellt exempel på vad vi kan åstadkomma med en sådan här analys, är att optimera ett utvalt sökord. I denna process sitter vi tillsammans med någon av er, (alternativt några av er,) på företaget och tittar då till exempel på vilka sökord som är aktuella för er och fokuserar sedan på dessa i vårt fortsatta arbete. Bortsett från att ett sökord alltid ska vara lönsamt för kunden ser vi också till att göra er medvetna om hur våra arbetsprocesser ser ut och går till. Det är viktigt för oss att ni får en förståelse kring hur vi arbetar.

Nu är vårt uppdrag att hitta ett ovanligt ord, en passande fras eller mening där ordet ingår eller en slogan, eller fras som helst ingen annan har. Vi får fram vilka som är de mest lönsamma sökorden för er verksamhet. Vi ger nu ett exempel, om än ett väldigt förenklat sådant, för att tydliggöra vad vi menar och hur vi går till väga i nästa steg:

En kund som har en däckfirma, vill synas på sökordet däck. Ordet är nödvändigt att inkludera på sidan för att få söktrafiken “korrekt och rätt” riktad, men samtidigt finns det en uppsjö av hemsidor inom branschen med just det här sökordet. Därmed behöver vi tänka nytt och överlista sökmotorn / sökalgoritmerna. Nu blir vårt uppdrag att komma djupare in i processen och sökanalysen, där vi hittar andra vägar för ordet däck att kunna uppfylla kundens önskan. Vi väljer ut effektiva satser, begrepp, synonymer och fraser som är kopplade till ordet däck.

​​​​​​​En annan del i analysarbetet med sökord innebär att vi tittar på trafikökningen från vårt genomförda SEO-arbete. Här tittar vi på den nuvarande positionen och hur vi kan förbättra den.

Gör en djupdykning i sökbeteenden med en sökordsanalys

​​​​​​​En sökordsanalys är en djupdykning i den digitala sökningen där vi fokuserar på Googles data över sökbeteenden. Genom att analysera era kunders sökord kan vi hitta de mest lönsamma sökorden för er verksamhet och ge förslag på hur ni kan optimera er hemsida för att öka trafiken och förbättra er synlighet online

Hitta lönsamma sökord och överlista sökmotorerna

Att hitta lönsamma sökord och överlista sökmotorerna är en avgörande del av en sökordsanalys. Vi hjälper er att hitta unika och effektiva satser, begrepp, synonymer och fraser som är kopplade till era sökord och som kan hjälpa er att sticka ut bland konkurrenterna och öka er synlighet på sökmotorerna.

Se till att era sökord ger ökad trafik till er hemsida

​​​​​​​En av de viktigaste fördelarna med en sökordsanalys är att den kan ge ökad trafik till er hemsida. Genom att optimera era sökord och skapa lönsamma satser och fraser kan vi hjälpa er att synas högre upp på sökmotorerna och nå ut till fler potentiella kunder. Detta kan i sin tur öka er försäljning och öka lönsamheten i er verksamhet.
​​​​​​​Nöjda kunder - en viktig del av vår affär

Vår kundservice och vårt engagemang har skapat lojala kunder som fortsätter att välja oss.

På Pinevision har vi många nöjda kunder som har valt oss för att öka sin digitala synlighet online. Genom att samla in relevant data om företaget och dess besökare, och att analysera och optimera alla möjliga parametrar, har vi hjälpt våra kunder att nå ut till en stor publik med sitt budskap. Vi har också erbjudit en utförlig och detaljerad kunddialog för att hitta rätt strategi för synlighet online. Vårt team av professionella har arbetat hårt för att skapa lösningar som fungerar för våra kunder, och det är därför vi har så många nöjda kunder.
healp_logotypevirpitsayarasandkalla