LÖPANDE SEO

​​​​​​​Löpande SEO

​​​​​​​Löpande SEO

Här reder vi ut hur Google uppfattar era texter. Vi undersöker exempelvis: vilka texter Google slår in på? Vad behöver kunden arbeta mer med för att undvika brister? Här kan du som kund behöva lägga till extra arbetstid från oss, för att få bukt på en rådande problematik. Under ett löpande SEO-arbete tar vi fram kvartalsvis rapporter från Googles olika mätverktyg.

I den löpande SEO-processen har vi tre, i stort sett lika viktiga, ben att stå på och som vi fokuserar på. Dessa är: kundens egen webbsida, kundens konkurrenters hemsidor samt Google funktioner (hur de arbetar med sina sökalgoritmer och över tid förändrar dem). Dessa tre delar, är alla viktiga grundförutsättningar, som vi behöver utreda och analysera under resan mot att nå framsteg inom digital synlighet.

I ett långsiktigt organiskt arbete är det oftast antingen Google eller konkurrenterna som genomför förändringar hos sig, som påverkar er. Olika förändringar hos era konkurrenter medför att du som medtävlande påverkas. Det i kombination med justeringar som Google genomför i sina sökalgoritmer, innebär i sin tur att rankingen är levande - den är organisk. Ni behåller alltså er fördelaktiga ranking på sikt. Har ni trillat ned i position på Googles söksida ser vi till att åtgärda detta. Vi optimerar samtidigt de viktigaste sökorden, i kombination med att öka den relevanta trafiken till sidan - för att nå fler lönsamma affärer och på så sätt ge en tillväxt till er verksamhet.

​​​​​​​Om ni vill maximera framgången för er digitala synlighet finns det ytterligare en åtgärd att addera till den löpande SEO:n. Det aktuella verktyget är då att inkludera Ads i ert arbetet med den digitala synligheten.

Löpande SEO för bättre ranking och ökad trafik

I vårt löpande SEO-arbete fokuserar vi på tre viktiga delar för att förbättra er ranking i Google: era egna webbsidor, era konkurrenters hemsidor och Googles funktioner. Genom att analysera dessa delar, och göra aktiva förändringar därefter, kan vi hjälpa er att behålla och öka er fördelaktiga ranking över tid.

Långsiktigt organiskt arbete för att maximera framgången

I ett långsiktigt organiskt SEO-arbete är det viktigt att hålla koll på både era konkurrenter och Googles algoritmer. Då förändringar hos dem påverkar er ranking, måste vi vara beredda att agera och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att ni behåller er fördelaktiga position på Googles söksida.

Ads för att maximera er digitala synlighet

För att maximera er framgång inom digital synlighet kan vi även erbjuda att inkludera Ads i vårt arbete. Genom att använda detta verktyg kan vi öka relevansen för era sökord, och öka den relevanta trafiken till er webbsida, vilket kan leda till fler lönsamma affärer och ökad tillväxt för er verksamhet.
NÖJDA KUNDER

Vi är stolta över att kunna säga att vi har många nöjda kunder

Genom att lyssna på våra kunders behov och leverera kvalitetstjänster har vi skapat starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt fokus på service och tillgänglighet har gett oss en stark position på marknaden och vi fortsätter att arbeta hårt för att leverera bästa möjliga service till våra nöjda kunder.
healp_logotypevirpitsayarasandkalla