On page-optimering

​​​​​​​On page - optimering

​​​​​​​On page - optimering

I detta steg utgår vi från arbetet som genomfördes under onpage-analysen. Nu lägger vi in de aktuella sökorden som vi har valt ut, sedan tidigare, och ger dem utrymme i en passande och genomtänkt kontext, under samtliga delar av hemsidans texter. Respektive sökord får rätt förutsättningar att indexera på bästa möjliga vis.

Det här arbetet sker löpande och innebär att vi med jämna mellanrum genomför tekniska analyser av er webbsida, vilket vi gör under 12 månaders tid. On page-optimering bygger på den inledande SEO-delen av vårt samarbete, och vi fortsätter nu att arbeta vidare härifrån. Syftet med ett kontinuerligt SEO-arbete är för att ni ska kunna bibehålla och även höja er ranking, i Google. Så att er verksamhet blir ekonomiskt starkare, och i synnerhet över tid.

​​​​​​​Processen som vi genomför här kallas även för “organisk SEO”, men observera dock att i detta arbetssteg - optimeringsfasen, innefattas (som redan nämnts ovan) enbart ett begränsat tidsspann för ett fortlöpande arbete. Inte förrän efter någonstans mellan 8-12 månader börjar du som kund se ett resultat av vårt arbete med er digitala synlighet. Det första året går åt till att analysera och till att troligtvis göra både mindre- och större justeringar åt er hemsida. Först efter 2 år får ni ett tydligt resultat av vad SEO-arbetet har lett till, där du får erfara att dina försäljningssiffror garanterat har stigit ordentligt.

Gör en djupdykning i sökbeteenden med on page-optimering

I detta steg utgår vi från arbetet som genomfördes under onpage-analysen. Nu lägger vi in de aktuella sökorden som vi har valt ut, sedan tidigare, och ger dem utrymme i en passande och genomtänkt kontext, under samtliga delar av hemsidans texter. Respektive sökord får rätt förutsättningar att indexera på bästa möjliga vis.

Bättre ranking med organisk SEO

Det här arbetet sker löpande och innebär att vi med jämna mellanrum genomför tekniska analyser av er webbsida, vilket vi gör under 12 månaders tid. On page-optimering bygger på den inledande SEO-delen av vårt samarbete, och vi fortsätter nu att arbeta vidare härifrån. Syftet med ett kontinuerligt SEO-arbete är för att ni ska kunna bibehålla och även höja er ranking, i Google.

Öka trafiken till er hemsida

Genom att optimera era sökord med hjälp av vår on page-analys kan ni se en ökad trafik till er hemsida. Vissa sidor tas bort som inte är aktuella eller ger några klick/pengar. Vi behöver analysera sidan noggrant, på djupet, och ändra den efter hur väl innehållet stämmer överens med vad ni faktiskt säljer, och framför allt med en utgångspunkt i vad ni förväntar er att sälja till era kunder.
Högsta kundnöjdhet​​​​​​​

Vi har bevisat att våra tjänster ger resultat

En av våra största prioriteringar som företag är att säkerställa att våra kunder är nöjda med den service och produkter vi erbjuder. Detta är en viktig faktor för att vi ska kunna fortsätta växa och utvecklas som företag, och vi gör allt vi kan för att leverera en högkvalitativ service och produkter som möter våra kunders behov och förväntningar.
healp_logotypevirpitsayarasandkalla