Grafisk design & genomtänkta koncept

Vad  är grafisk design

Grafisk design delas ofta in i undergrupper som webbdesign. Grafisk design är dock inte beroende av ett visst media utan kan vara allt från användargränssnitt, animationer en informationskylt eller logotyp.

Grafisk design, hur?

Grafisk design handlar om att arrangera föremål (traditionellt sett text och bild) för att förmedla ett budskap, känsla eller underlätta för mottagaren.

Det kan till exempel röra sig om att skapa en känsla av djup i ett interface för att användaren lättare ska förstå hierarkin och på så sätt underlätta användandet av produkten.

Vår arbetsmodell

pinevision arbetsmodellpinevision arbetsmodell
pinevision arbetsmodell