Grafisk design & genomtänkta koncept

Vad  är grafisk design

Grafisk design delas ofta in i undergrupper som webbdesign. Grafisk design är dock inte beroende av ett visst media utan kan vara allt från användargränssnitt, animationer en informationskylt eller logotyp.

Grafisk design, hur?

Grafisk design handlar om att arrangera föremål (traditionellt sett text och bild) för att förmedla ett budskap, känsla eller underlätta för mottagaren.

Det kan till exempel röra sig om att skapa en känsla av djup i ett interface för att användaren lättare ska förstå hierarkin och på så sätt underlätta användandet av produkten.

Vår arbetsmodell

pinevision arbetsmodellpinevision arbetsmodell
pinevision arbetsmodell

Grafiska profiler, logotyper, affischer och annat

grafisk design gavlegrafisk design gavle
grafisk design gavle
epage logotypepage logotyp
epage logotyp
fotvardssalongen logotypfotvardssalongen logotyp
fotvardssalongen logotyp
brodernasundins logotypbrodernasundins logotyp
brodernasundins logotyp
lapplandstransport logotyplapplandstransport logotyp
lapplandstransport logotyp
infracityglasinfracityglas
infracityglas
madeinscandinavia logotypmadeinscandinavia logotyp
madeinscandinavia logotyp
malabetuna logotypmalabetuna logotyp
malabetuna logotyp
madeinswecolormadeinswecolor
madeinswecolor
warbergcandygroup1warbergcandygroup1
warbergcandygroup
evilempireevilempire
evilempire
ppsagochborr logotypppsagochborr logotyp
ppsagochborr logotyp