Pinevisions arbetsmodell

Trygghet genom tydliga mål 

För att ge en tydlig förståelse och underlätta arbetet kring produktionen jobbar vi utifrån en arbetsmodell.

Att kunden känner sig omhändertagen är något som är väldigt viktigt för oss då vi strävar efter långvarigt samarbete samt att vi helt valt att avstå ifrån att binda upp våra kunder i några avtal, vilket är en utmaning vi gillar samt en trygghet för dom som väljer oss som leverantör.

Tillsammans med kunden sätter vi tydliga mål för projektet vilket gör att vi senare kan mäta resultatet av det genomförda arbetet. Det blir då enkelt att se om vi uppnått dom mål vi satt upp, samt göra vissa redigeringar för att nå dit vi tänkt.

När vi ständigt växer som företag så underlättar det att ha ett ramverk att arbeta utifrån. Detta innebär en trygghet för dom anställda, både ny som gammal.

Vår arbetsmodell

pinevision arbetsmodellpinevision arbetsmodell
pinevision arbetsmodell